ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Κ.Υ.Ο.)

 

Ιασίου 1 (Μέγαρο Ιεράς Συνόδου),   115 21,   Αθήνα

Φαξ 210 7272965

email: info(ΑΤ)ekyo.gr

 

Τηλέφωνα

Δ/ντής ΥΔΟΜ (Πρώην Ναοδομία)

224

Τμ. Τοπογραφίας 3

362

Ιδ. Γραφ. ΕΚΥΟ

900

Πρόεδρος ΔΕ

905

Γραμ. ΔΕ - Τμ. Προσωπικού

906

Δ/ντής Διοικήσεως

907

Αίθουσα ΔΕ

908

Τμ. Προμηθειών 1

911

Τμ. Προμηθειών 2

914

Τμ. Κτηματολογίου 1

915

Τμ. Κτηματολογίου 2

916

Δ/ντής Περιουσίας

919

Ομ. Κτηματολογίου 1

921

Ομ. Κτηματολογίου 2

922

Ομ. Κτηματολογίου 3

923

Πρωτόκολλο ΕΚΥΟ

924

Τμ. Αξιοποιήσεως 1

925

Τμ. Αξιοποιήσεως 2

926

Τμ. Αξιοποιήσεως 3

928

Τμ. Μισθώσεων 1

931

Τμ. Μισθώσεων 2

932

Τμ. Μισθώσεων 3

933

Τμ. Μισθώσεων 4

934

Τμ. Τοπογραφίας 1

935

Τμ. Τοπογραφίας 2

936

Δ/ντής Οικονομικών

942

Δ/νση Οικονομικών 1

943

Δ/νση Οικονομικών 2

944

Δ/νση Οικονομικών 3

945

Δ/νση Οικονομικών 4

946

Δ/νση Οικονομικών 5

947

Δ/νση Οικονομικών 6

948

Δ/νση Οικονομικών 7

949

Τμ. Νομικών 1

950

Τμ. Νομικών 2

951

Τμ. Νομικών 3

952

Τμ. Νομικών 4

954

Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

960

Τμ. Μελετών 1

961

Τμ. Μελετών 2

962

Τμ. Μελετών 3

964

Τμ. Μηχανοργανώσεως

971

Τμ. Συντηρήσεων 1

975

Τμ. Συντηρήσεων 2

976

Τμ. Συντηρήσεων 3

977

Τμ. Συντηρήσεων 4

978

Τεχνικός Σύμβουλος

979

ΥΔΟΜ 1

980

ΥΔΟΜ 2

981

ΥΔΟΜ 3

982

ΥΔΟΜ 4

983

Ευπρεπίστριες 1

987

Τμ. Ελέγχου Δαπανών 1

990

Τμ. Ελέγχου Δαπανών 2

991

Τμ. Ελέγχου Δαπανών 3

992

Φωτοτυπείο ΕΚΥΟ

998

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Γραφείον Μακεδονίας - Θράκης

Πλ. Συντριβανίου 4 (3ος όροφος), 546 21, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 225400, Fax 2310 230186

email: ekyothes@gmail.com

  

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

 
       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι