Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

Διακήρυξις εκμισθώσεως ακινήτων εις Θεσσαλονίκην (81)

Διακήρυξις εκμισθώσεως εκτάσεως επιφανείας 500 τ.μ. επί της συμβολής των οδών Αθηνάς και Δήμητρος, εντός του Ο.Τ. 26 Βουλιαγμένης

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης (48)

 

Τεχνικά Έργα

 

Διάφορα

 

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι