Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Επαναληπτική διακήρυξις μακροχρονίου μισθώσεως του εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Ηπείρου 25 εις  Θεσσαλονίκην (1493)

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης

 

Τεχνικά Έργα

 

Διάφορα

 

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι