ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης (48)

 

Τεχνικά Έργα

-------------------------------------------------------------------

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ & ΣΤΟΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Διευκρίνιση επί του άρθρου 8.1

-------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση

Περίληψις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου (Ο αύξων αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ είναι 73905,1)

Διακήρυξις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου

 

Διάφορα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡ 1102/26-08-2020
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμούμε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Προκήρυξις διαγωνισμού δια την ασφάλισιν εκκλησιαστικών ακινήτων (961)

Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού (857) στο πλαίσιο του Έργου «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς απολύμανση 2019

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθαρισμός κτηρίων 2019

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Ανελκυστήρων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Γεννήτριας

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Κλιματισμού

Σχέδια Κλιματισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Υποσταθμών

Διευκρινίσεις οικονομικών προσφορών συντήρησης υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

 

 

  

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι