ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

Διακήρυξις εκμισθώσεως ακινήτου εις Θεσσαλονίκη (885)

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Επαναληπτική διακήρυξις μακροχρονίου μισθώσεως του εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Ηπείρου 25 εις Θεσσαλονίκην (890)

Σχέδια (890)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Διακήρυξις μακροχρονίου μισθώσεως του εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Σαρρη 30 εν Αθήναις (892)

Σχέδια (892)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Διακήρυξις μακροχρονίου μισθώσεως εκλησιαστικής οικοπεδικής εκτάσεως 3.910,49 τ.μ. επί των οδών Θησέως και Άρεως εις Βουλιαγμένην Αττικής

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης (48)

 

Τεχνικά Έργα

Ανακοίνωση

Περίληψις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου (Ο αύξων αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ είναι 73905,1)

Διακήρυξις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου

 

Διάφορα

Προκήρυξις διαγωνισμού δια την ασφάλισιν εκκλησιαστικών ακινήτων

  

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι