ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Διακήρυξις 15ετούς μισθώσεως του εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Γρηγορίου Ξενοπούλου 18 εν Θεσσαλονίκη (743)

Διακήρυξις  μακροχρονίου μισθώσεωςτου εκκλησιαστικού ακινήτου επί των οδών Λεωσθένους 21-23 και Χαρ. Τρικούπη 15 εν Πειραιεί (562)

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης (48)

 

Τεχνικά Έργα

Ανακοίνωση

Περίληψις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου (Ο αύξων αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ είναι 73905,1)

Διακήρυξις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου

 

Διάφορα

Διακήρυξις μειοδοτικού διαγωνισμού προμηθείας εκκλησιαστικών αντικειμένων (1490)

«Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Έργου «RE – CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

 

  

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι