ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

Επαναληπτική διακήρυξις εκμισθώσεως εκκλησιαστικών ακινήτων εις Θεσσαλονίκην (1534)

Διακήρυξις εκμισθώσεως εκκλησιαστικών ακινήτων εις Θεσσαλονίκην (1534)

Διακήρυξις εκμισθώσεως εκκλησιαστικού ακινήτου εν Βουλιαγμένη (1739)

Διακήρυξις εκμισθώσεως εκκλησιαστικών ακινήτων εις Θεσσαλονίκην (1631)

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Διακήρυξις διαγωνισμού μακροχρονίου μισθώσεως εκκλησιαστικής οικοπεδικής εκτάσεως 3.910,49 τ.μ. επί των οδών Θησέως και Άρεως εις Βουλιαγμένην Αττικής

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης (48)

 

Τεχνικά Έργα

Ανακοίνωση

Περίληψις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου (Ο αύξων αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ είναι 73905,1)

Διακήρυξις έργου μετατροπής πρ. βιβλιοθήκης σε εντευκτήριο Αρχιερέων, επισκευή των παραθύρων και επικάλυψης του περιστυλίου του Συν. Μεγάρου

 

Διάφορα

 

 

  

Αρχιεπισκόπου Αθηνών κα Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β' Η Απάντηση της Εκκλησίας στα Μυθεύματα του Αντικληρικαλιστικού Λαϊκισμού

 

Η αλήθεια για την περιουσία, τη φορολόγηση

της Εκκλησίας και  τη μισθοδοσία των κληρικών της

(Ευ. Λέκκου, Θεολόγου - Νομικού)

 

 The Truth Regarding the Property, The Taxation of the Church and the Payroll of Its Clergy

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι