4729/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜ. 21 ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΡΙΘΜ. 15 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4729/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜ. 21 ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΡΙΘΜ. 15 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4729/2023 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜ. 21 ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΡΙΘΜ. 15 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://ekyo.gr/wp-content/uploads/2020/12/SLIDE02.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}