Προς τους Μισθωτές Εκκλησιαστικών Ακινήτων

Προς τους Μισθωτές Εκκλησιαστικών Ακινήτων

Αιτήσεις για καταβολή μειωμένου μισθώματος σύμφωνα με τις Ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, θα εξετάζονται ως προς τη βασιμότητά τους, ΜΟΝΟΝ, εφόσον συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση που έχει υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://ekyo.gr/wp-content/uploads/2020/12/SLIDE02.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}