Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διευθυντής
κ.  Ευθύμιος Φλώρος
τηλ.: 210.7272.919
φαξ: 210.7272.965
email: property@ekyo.gr

Γραμματεύς
κα. Βασιλική Σκόνδρα
τηλ. 210.7272.949

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τμηματάρχης: κα. Δήμητρα Ηλιοπούλου
τηλ.: 210.7272.915

Γραμματεύς: κα. Αλεξάνδρα Κόλλια

Υπάλληλοι Γραφείου:
κ. Ματθαίος Καραμολέγκος
τηλ.: 210.7272.916

κ. Εμμανουήλ Κων/νος Μιχαήλου
τηλ.: 210.7272.922

κα. Μαρία Ζαμπέλη
τηλ.: 210.7272.923

Διακ. Παναγιώτης Καραγιάννης
τηλ.: 210.7272.992

Επιστημονικός Συνεργάτης
κα. Ἀσημίνα Πετσίτη
τηλ. 210.7272.921

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τμηματάρχης: κα.  Δόμνα Τσικριτσή
τηλ.: 210.7272.931

Υπάλληλοι Γραφείου:
κ. Γεώργιος Λαχανάς
τηλ.:

κ. Νικόλαος Κασιμάτης
τηλ.: 210.7272.932

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Προϊστάμενος: κα. Πελαγία Παπαγεωργίου
τηλ.: 210.7272.926

Υπάλληλοι Γραφείου:
κ.  Χριστόφορος Χριστοφορίδης
τηλ.: 21.60011428

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τμηματάρχης: κ. Χρήστος Σαγώνας
τηλ.: 210.7272.935

Υπάλληλοι Γραφείου:
κ. Νικόλαος Σαριδάκης
τηλ.: 210.7272.936

π. Ιωάννης Περιστερίδης
τηλ.: 210.7272.917