Γραφείο Διασφαλίσεως Ποιότητας
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπάλληλος Γραφείου
κ. Δημήτρης Βαΐδης