Διεύθυνση Διοικήσεως
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Διευθυντής
κ. Διονύσιος Λ. Σταθουλόπουλος
τηλ.: 210.7272.907
φαξ: 210.7272.965
email: headadmin@ekyo.gr

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ

Τμηματάρχης: κ. Δημήτριος Μπιζιούρας
τηλ.: 210.7272.971

Υπάλληλος Γραφείου (Πρωτ. Διεκπ.): κα. Αικατερίνη Στεργιάδου
τηλ.: 210.7272.924
φαξ: 210.7272.965

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τμηματάρχης: κ. Νικόλαος Δημητρακόπουλος
τηλ.: 210.7272.906

Υπάλληλος Γραφείου: κα Αθηνά Αλμπάνη
τηλ.: 21.60011413

ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τμηματάρχης: κ. Αντώνιος Μποφίλιος
τηλ.: 210.7272.990

Υπάλληλοι Γραφείου:
κ. Σταμάτιος Χρυσαφίτης
τηλ.: 210.7272.991

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Προϊστάμενος: κα. Ελευθερία Καλλικαζάρου
τηλ.: 2107272.911

Υπάλληλοι Γραφείου:
Μιχαήλ Ντόμενος
τηλ.: 210.7272.914