Διεύθυνση Διοικήσεως
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Διευθύντρια
κα Ευσταθία Βαλλιανάτου
τηλ. 210.7272.907
email: headadmin@ekyo.gr

Τμήμα Διαχειρίσεως Προσωπικού

Τμηματάρχης
κ. Νικόλαος Δημητρακόπουλος
τηλ. 210.7272.906

Υπάλληλος Γραφείου
κα Αθηνά Αλμπάνη
τηλ. 21.60011.413

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραιώσεως

Τμηματάρχης
κ. Δημήτριος Μπιζιούρας
τηλ. 210.7272.971

Υπάλληλος Γραφείου (Πρωτ. & Διεκπ.)
κα Αικατερίνη Στεργιάδου
τηλ. 210.7272.924

Τμήμα Εκκαθαρίσεως Δαπανών

Τμηματάρχης
κ. Αντώνιος Μποφίλιος
τηλ. 210.7272.990

Υπάλληλος Γραφείου
κα Ιωάννα Καλογεράκου
τηλ. 210.7272.991

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Προϊστάμενος
κα Ελευθερία Καλλικαζάρου
τηλ. 210.7272.911

Υπάλληλοι Γραφείου

κ. Αλέξιος Νταλαμάρας
τηλ. 210.7272.911

κα Μελίνα Μουρουζίδου
τηλ. 210.7272.914