Διεύθυνση Αναπτύξεως
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Γενικός Διευθυντής

Πανοσ. Δρ Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης
τηλ. 210.7272.900
email: dg.secretariat@ekyo.gr

Γραφείο Οργανώσεως και Παρακολουθήσεως Αναπτυξιακών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Δράσεων

Προϊστάμενος
κ. Πέτρος Γεωργίου
τηλ. 210.7272.976

Τμήμα Αναπτυξιακού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Συνέργειας

Τμηματάρχης

κ. Πέτρος Γεωργίου
τηλ. 210.7272.976

Υπάλληλος Γραφείου

Πρεσβ. Γεώργιος Μαρουφίδης
τηλ. 210.7272.925