Διεύθυνση Αναπτύξεως
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πανοσ. Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος
τηλ. 216.0011.440 φαξ. 210.7272.965 email. development@ekyo.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τμηματάρχης: κ. Πέτρος Γεωργίου
τηλ. 210.7272.976

Υπάλληλος Γραφείου: Διακ. Γεώργιος Μαρουφίδης τηλ.210.7272.925

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προϊστάμενος: κ. Πέτρος Γεωργίου τηλ. 210.7272.976
Υπάλληλος Γραφείου: κ. Ιωάννης Βέργος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Ε.
Προϊστάμενος: κ. Νκικόλαος Δημητρακόπουλος τηλ. 210.7272.906