Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής
κ. Αθανάσιος Μαρίνος
τηλ. 210.7272.960
email: technical@ekyo.gr

Γραμματεύς
κα Χριστίνα Περικλάκη
τηλ. 210.7272.974
email: gr.ty.ekyo@gmail.com

Τμήμα Μελετών και Έργων

Τμηματάρχης
κ. Αντώνιος Τουλούμης
τηλ. 210.7272.961

Υπάλληλοι Γραφείου

κ. Ιωάννης Δρόλαπας
τηλ. 210.7272.962

κα Σοφία Παπαγεωργίου
τηλ. 210.7272.977

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

Τμηματάρχης

Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Κόντας
τηλ. 210.7272.360

Υπάλληλοι Γραφείου

κα Σταυρούλα Ασημίδου
τηλ. 210.7272.975

κ. Κωνσταντίνος Χάβιαρος
τηλ. 210.7272.964

κ. Αντώνιος Μπάδρας
τηλ. 210.7272.962

κα Κωνσταντίνα Παπαστάθη
τηλ. 210.7272.978