Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ. Αθανάσιος Μαρίνος
τηλ. 210.7272.960
φαξ. 210.7272.953
email. technical@ekyo.gr

Γραμματεύς:
κα. Περικλάκη Χριστίνα τηλ. 210.7272.974

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Ἀντώνιος Τουλούμης τηλ. 210.7272.961

Υπάλληλοι Γραφείου:
κ. Ιωάννης Δρόλαπας τηλ. 210.7272.962
κα. Ευαγγελία Χατζηνικολάου τηλ. 210.7272.977

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
Τμηματάρχης: Πρωτ. Νικόλαος Κόντας
τηλ. 210.7272.360

Υπάλληλοι Γραφείου:
κα. Σταυρούλα Ασημίδου
τηλ. 210.7272.975

κ. Κων/νος Χάβιαρος
τηλ. 210.7272.964

κ. Κων/να Παπαστάθη
τηλ. 210.7272.978