Διεύθυνση Οικονομικών
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διευθυντής
κ. Δημήτριος Τίκας
τηλ. 210.7272.942
email: accounting@ekyo.gr

Τμήμα Λογιστηρίου

Τμηματάρχης

κ. Ιωάννης Ζιάκας
τηλ. 210.7272.943

Υπάλληλοι Γραφείου

κ. Ιωάννης Δημόπουλος
τηλ. 216.0011.422

κα Ιωάννα Χαραλάμπους
τηλ. 210.7272.945

Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Λογιστικής Παρακολουθήσεως Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Τμηματάρχης
κα Χριστιάννα Τούγια
τηλ. 210.7272.944

Τμήμα Καταλειφθεισών Περιουσιών

Υπάλληλος Γραφείου
κα Δήμητρα Παπουτσή
τηλ. 216.0011.421

Tμήμα Εκκαθαρίσεως Αποδοχών

Τμηματάρχης
κ. Αθανάσιος Κουκούρης
τηλ. 210.7272.947

Γραφείο Εσόδων – Εξόδων

Υπάλληλος Γραφείου

κα Κωνσταντίνα Μιζικίρη
τηλ. 216.0011.462