Διεύθυνση Οικονομικών
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διευθυντής
κ. Δημήτριος Τίκας
τηλ.: 210.7272.942
φαξ: 210.7272.941
email: accounting@ekyo.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Τμηματάρχης: κ. Ἰωάννης Ζιάκας τηλ. 210.7272.943
Υπάλληλοι Γραφείου: κ. Ιωάννης Δημόπουλος τηλ. 210.6001122
κ. Θεόδωρος Γαρδούνης τηλ. 210.7272.948
κα. Ιωάννα Χαραλάμπους τηλ. 210.7272.945
κ. Αλέξιος Νταλαμάρας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τμηματάρχης: κα. Χριστιάννα Τούγια τηλ. 210.7272.944

TMHMA ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Τμηματάρχης: κ. Αθανάσιος Κουκούρης τηλ.210.7272.947

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
Προϊστάμενος: –
Υπάλληλος Γραφείου: κ. Χαράλαμπος Καραφωτιάς