Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
κ. Δημήτριος Πωβαρέτος – Δικηγόρος παρ᾽ Αρείω Πάγω
τηλ. 210.7272.965
φαξ. 210.7272.950
email. law@ekyo.gr

Δικηγόροι:
κα. Ελένη Κοροβέση τηλ. 210.7272952
κ. Ιωάννης Σούζας τηλ. 210.7272.951
κ. Χαράλαμπος Αποστολόπουλος τηλ. 210.7272.954