Επιστημονικοί Σύμβουλοι
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κ. Ευάγγελος Μαραγκός, ΠΕ Μηχανικών / Τεχνικός Ασφαλείας

κα Αικατερίνη Σβορώνου, Ιατρός Υπηρεσίας,
τηλ 210.7272.287

κα Ζωή Καλαμπόκη, Νοσηλεύτρια,
τηλ. 210.7272.287