Γενική Διεύθυνση
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πανοσ. Αρχιμανδρίτης Δρ Νικόδημος Φαρμάκης

Image module

Iδιαίτερο Γραφείο
κα. Δανάη Λαδικού
τηλ. 210.7272.900
email. dg.secretariat@ekyo.gr

Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Δρ. κα Ειρήνη Χριστινάκη
τηλ.: 216.0011.408
email: legal@ekyo.gr