Γενική Διεύθυνση
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πανοσ. Δρ. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης

Image module

Iδιαίτερο Γραφείο
κα. Δανάη Λαδικού
τηλ. 210.7272.900 φαξ. 210.7272.965
email. dg.secretariat@ekyo.gr

Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Νομικός Σύμβουλος: Δρ. Ειρήνη Χριστινάκη
email: legal@ekyo.gr
τηλ.: 210.72.72.900 φαξ. 210.7272.965

Γραφείο Διασφαλίσεως Ποιότητας
Υπάλληλος Γραφείου: κ. Βαϊδης Δημήτριος

Γραφείο Μακεδονίας Θράκης
Δικηγόροι: κ. Γρηγόριος Κουταλής τηλ. 2310.225400 φαξ. 2310.230186
Μηχανικοί: κ. Κων/νος Μπακόλας τηλ. 2310.225400 φαξ. 2310.230186
Προϊστάμενος: Πρωτ. Ελευθέριος Κουτσαυτάκης τηλ. . 2310.225400 φαξ. 2310.230186
Υπάλληλοι Γραφείου: Αθανάσιος Μπελεβεσλής τηλ. . 2310.225400 φαξ. 2310.230186

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

  • κα. Ασημίνα Πετσίτη: ΠΕ Μηχανικών/Σύμβουλος Δ/νσεως Ακίνητης Περιουσίας
  • κ. Παναγιώτης Πόγκας: ΠΕ Μηχανικών / Τεχνικός Σύμβουλος
  • κ. Ευάγγελος Μαραγκός: ΠΕ Μηχανικών / Τεχνικός Ασφαλείας
  • κα. Αικατερίνη Σβορώνου: Ιατρός Υπηρεσίας τηλ 210.7272.287
  • κα. Ζωή Καλαμπόκη: Νοσηλεύτρια τηλ. 210.7272.287
  • κ. Απόστολος Γεωργιάδης, Σύμβουλος Δ/νσεως Ακίνητης Περιουσίας