Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Προϊστάμενος
Πρωτ. Ελευθέριος Κουτσαυτάκης,
τηλ. 2310.225400
email: ekyothes@gmail.com

Μηχανικός
κ. Εμμανουήλ Μαρκόπουλος
τηλ. 2310.225400

Δικηγόρος
κ. Γρηγόριος Κουταλής
τηλ. 2310.225400

Υπάλληλος Γραφείου
κ. Αθανάσιος Μπελεβεσλής
τηλ. 2310.225400