Δομή
ΕΚΥΟ

ΔΟΜΗ

Διοικούσα Επιτροπή
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
Διεύθυνση Αναπτύξεως
Γραφείο Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικών
Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
Επιστημονικοί Σύμβουλοι
Διεύθυνση Διοικήσεως
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο Διασφαλίσεως Ποιότητας
Διοικούσα Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Αναπτύξεως
Διεύθυνση Διοικήσεως
Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
Διεύθυνση Οικονομικών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών