11856/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 1Α & ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ (Ο.Τ. 24) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11856/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 1Α & ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ (Ο.Τ. 24) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11856/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 1Α & ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ (Ο.Τ. 24) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε το Τεύχος Δημοπράτησης εδώ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://ekyo.gr/wp-content/uploads/2020/12/SLIDE02.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}